หอกระจายข่าว /หอกระจายข่าวไร้สาย /หอกระจายแบบข่าวไร้สายอัตโนมัติ/ระบบหอกระจายข่าว ระบบเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสาย /หอกระจายข่าวไร้สาย /ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ/ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่/ระบบกระจายเสียงไร้สายวิถีใหม่


ที่ทันสมัย ในยุค ปัจจุบัน  

ระบบเสียงไร้สายวิถีใหม่ สำหรับ เมืองอัจฉริยะ 

(Smart City)  โดยเฉพาะ

 สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารไร้สาย จากหน่วยงานราชการ/เอกชน ถึงประชาชน/สมาชิกโดยตรง สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

ประสิทธิภาพสูงสุด ในยุคการใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดอยู่กับที่ (Mobile) รองรับการฟังเสียงประกาศด้วยโทรศัพท์(สมาร์ทโฟน) 

สะดวก ส่งตรงถึงประชาชน/สมาชิก แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 

แจ้งเตือนในไลน์กลุ่มเมื่อมีการกระจายเสียง/หยุดกระจายเสียงจากหน่วยงานอัตโนมัติ 

และยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนจากลำโพงเมื่อมีการประกาศ/กระจายเสียง ข่าวสารที่ ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นในเวลาพักผ่อนของประชาชนบางกลุ่ม บางคน ได้

ระบบกระจายเสียงไร้สาย  ติดตั้ง และใช้งานง่าย หมดปัญหาสายขาด เหมาะกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ไม่มีการรบกวนกันของสัญญาณคลื่นวิทยุ ทำงานได้แม่นยำ คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม ไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทาง

คุ้มค่าในการลงทุน ประหยัดงบประมาณ ติดตั้งครั้งเดียว สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลายหน่วยงาน  เช่นผู้ว่าฯ ,นายอำเภอ, นายก ทต. ,ผู้ใหญ่บ้าน สามารถเลือกประกาศออกไปที่ลำโพงในพื้นที่ของหมู่บ้านได้โดยตรง 

สอบถามรายละเอียด 0863175577 


>>> กระจายข่าวสารไร้สาย เข้าถึงเป้าหมาย ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เสียงดังชัดเจน<<<

>>> กระจายข่าวสารร่วมกันได้หลายหน่วยงาน  ประกาศออกลำโพงที่หมู่บ้านตัวเดียวกันได้<<<

>>>กระจายเสียงแบบออนไลน์ ไม่มีเสียงดังรบกวน ประชาชนมีทางเลือกรับฟังข่าวสารเอง<<<

>>> ไม่พลาดข่าวสาร ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ รับฟังข่าวได้แม้ไม่อยู่ในพื้นที่<<<

>>>ระบบไร้สาย หมดปัญหาสายขาด ไม่จำกัดระยะทาง ใกล้/ไกลเสียงชัดเจนเหมือนกัน<<<

>>>ระบบกระจายเสียงไร้สายดิจิตอลไอพี เสียงชัดเจนมากกว่าระบบไร้สายแบบเดิมๆ <<<

>>>ทำงานได้แม่นยำ ควบคุมและตรวจสอบการทำงานแบบออนไลน์ได้ตลอด <<<


ตัวอย่างการนำไปใช้งานกับ กรมการปกครอง/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างการนำไปใช้งานกับ กรมการปกครอง/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมการปกครอง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด ,อำเภอ  ,ตำบล ,หมู่บ้าน  ) ล้วนเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และผู้คนจำนวนมาก งานประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารจึงสำคัญยิ่ง

ท่านผู้ว่าฯ/นายอำเภอ/เทศบาล/อบต/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/วัด/มัสยิด/โรงเรียน/สถานีตำรวจ/โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ระบบร่วมกันกระจายข่าวสาร ถึงประชาชน และประชาชน มีทางเลือกในการรับข่าวสาร สะดวก /รวดเร็ว/ ง่าย จะช่วยให้การบริหาร การดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบาย แผนงาน ตลอดจน การให้ข้อมูลความรู้  ความเข้าใจ กับประชาชน เป็นเรื่องง่ายตอน1

ตอน2

ตอน3

ตอน4(จบ)

ระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับ งานประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสาร  เมืองอัจฉริยะ  Smart City 

ปรึกษาฟรี  0863175577 /0896080077


หอกระจายข่าว /หอกระจายข่าวไร้สาย /หอกระจายแบบข่าวไร้สายอัตโนมัติ/ระบบหอกระจายข่าว ระบบเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสาย /หอกระจายข่าวไร้สาย /ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ/ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่/ระบบกระจายเสียงไร้สายวิถีใหม่ 

มาตรฐานหอกระจายข่าว   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย