หอกระจายข่าว /หอกระจายข่าวไร้สาย /หอกระจายแบบข่าวไร้สายอัตโนมัติ/ระบบหอกระจายข่าว ระบบเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสาย /หอกระจายข่าวไร้สาย /ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ/ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่/ระบบกระจายเสียงไร้สายวิถีใหม่


ที่ทันสมัย ในยุค ปัจจุบัน 2022

ระบบเสียงไร้สายวิถีใหม่ สำหรับ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพาะ

ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารไร้สาย จากหน่วยงานราชการ/เอกชน ถึงประชาชน/สมาชิกโดยตรง สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย


ประสิทธิภาพสูงสุด ในยุคการใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดอยู่กับที่ (Mobile) รองรับการฟังเสียงประกาศด้วยโทรศัพท์(สมาร์ทโฟน)

สะดวก ส่งตรงถึงประชาชน/สมาชิก แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รองรับการแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มเมื่อมีการกระจายเสียง/หยุดกระจายเสียงจากหน่วยงานอัตโนมัติ

และยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวนจากลำโพงเมื่อมีการประกาศ/กระจายเสียง ข่าวสารที่ ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นในเวลาพักผ่อนของประชาชนบางกลุ่ม บางคน ได้

ระบบกระจายเสียงไร้สาย ติดตั้ง และใช้งานง่าย หมดปัญหาสายขาด เหมาะกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

ไม่มีการรบกวนกันของสัญญาณคลื่นวิทยุ ทำงานได้แม่นยำ คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม ไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทาง

เหมาะกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างยิ่ง รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ iot ต่างๆ เช่น PM2.5 เป็นต้น

คุ้มค่าในการลงทุน ประหยัดงบประมาณ ติดตั้งครั้งเดียว สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลายหน่วยงาน เช่นผู้ว่าฯ ,นายอำเภอ, นายก ทต. ,ผู้ใหญ่บ้าน สามารถเลือกประกาศออกไปที่ลำโพงในพื้นที่ของหมู่บ้านได้โดยตรง

ได้รับข่าวสารตรงจากหน่วยงาน หมดปัญหา ข่าวสารที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง (เฟกนิวส์)

ประชาชนไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป สะดวกฟังประกาศจากหน่วยงาน ด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนตัว เสียงไม่ดังน่ารำคาญเหมือนระบบเดิม

นายออดิโอ ให้บริการด้าน ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ

สอบถามรายละเอียด 0863175577 / 0896080077 รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ


>>> กระจายข่าวสารไร้สาย เข้าถึงเป้าหมาย ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เสียงดังชัดเจน<<<

>>> กระจายข่าวสารร่วมกันได้หลายหน่วยงาน ประกาศออกลำโพงที่หมู่บ้านตัวเดียวกันได้<<<

>>>กระจายเสียงแบบออนไลน์ ไม่มีเสียงดังรบกวน ประชาชนมีทางเลือกรับฟังข่าวสารเอง<<<

>>> ไม่พลาดข่าวสาร ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ รับฟังข่าวได้แม้ไม่อยู่ในพื้นที่<<<

>>>ระบบไร้สาย หมดปัญหาสายขาด ไม่จำกัดระยะทาง ใกล้/ไกลเสียงชัดเจนเหมือนกัน<<<

>>>ระบบกระจายเสียงไร้สายดิจิตอลไอพี เสียงชัดเจนมากกว่าระบบไร้สายแบบเดิมๆ <<<

>>>ทำงานได้แม่นยำ ควบคุมและตรวจสอบการทำงานแบบออนไลน์ได้ตลอด <<<


ตอน1

ตอน2

ตอน3

ตอน4

ตัวอย่างการนำไปใช้งานกับ กรมการปกครอง/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างการนำไปใช้งานกับ กรมการปกครอง/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมการปกครอง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด ,อำเภอ ,ตำบล ,หมู่บ้าน ) ล้วนเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และผู้คนจำนวนมาก งานประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารจึงสำคัญยิ่ง

ท่านผู้ว่าฯ/นายอำเภอ/เทศบาล/อบต/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/วัด/มัสยิด/โรงเรียน/สถานีตำรวจ/โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ระบบร่วมกันกระจายข่าวสาร ถึงประชาชน และประชาชน มีทางเลือกในการรับข่าวสาร สะดวก /รวดเร็ว/ ง่าย จะช่วยให้การบริหาร การดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบาย แผนงาน ตลอดจน การให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ กับประชาชน เป็นเรื่องง่ายตอน1

ตอน2

ตอน3

ตอน4(จบ)

ระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับ งานประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสาร เมืองอัจฉริยะ Smart City

ปรึกษาฟรี 0863175577 /0896080077


หอกระจายข่าว /หอกระจายข่าวไร้สาย /หอกระจายแบบข่าวไร้สายอัตโนมัติ/ระบบหอกระจายข่าว ระบบเสียงไร้สาย/ระบบเสียงตามสาย /หอกระจายข่าวไร้สาย /ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ/ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่/ระบบกระจายเสียงไร้สายวิถีใหม่

มาตรฐานหอกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย